BOUGAINVILLE, TRAUMA (EMDR) & COMPLICATED GRIEF

Hoogsensitieve personen zijn van nature meer gevoelig voor ingrijpende levenservaringen en trauma. Bij Bougainville is er veel ruimte voor volwassenen en kinderen om in individuele sessies ingrijpende levenservaringen  te bespreken, te verwerken en een plek te geven. Deze ervaringen kunnen zowel zeer ingrijpend zijn, zoals bijvoorbeeld gepest worden, gescheiden zijn van een geliefde of een vaderland of moederland of een dierbare verloren hebben - nu of vroeger - als wel ogenschijnlijk iets minder ingrijpend zijn, maar wel met serieuze nawerkingen, zoals bijvoorbeeld een herinnering aan een gebeurtenis of plaatje dat niet als fijn werd ervaren, een gevoel van ontheemd zijn of een gevoel van zich anders of alleen voelen, dat wel degelijk invloed heeft op de huidige kwaliteit van leven.

HOOGSENSITIVITEIT & TRAUMA

De relatie tussen hoogsensitiviteit en trauma heeft mij vanaf de start van Bougainville in 2007 geboeid en gefascineerd,.Ik geloof zeker dat hooggevoelige personen extra kwetsbaar zijn voor trauma en hier zeer gevoelig op reageren, hoewel trauma natuurlijk voor ieder van ons ingrijpend is om mee te maken en te verwerken. Eigenlijk is iedereen in mindere of meerdere mate (hoog)gevoelig, alleen beleven hooggevoelige personen hun sensitiviteit vaak zeer intens en hebben zij er behoefte aan om hier bij stil te staan, intensiever dan een gemiddeld gevoelige persoon zou je kunnen zeggen. Bij Bougainville vind je de aandacht, de stilte, de levendigheid en de rust om de kleuren van het leven van alledag weer te zien en op te pakken. Voel je veilig en opnieuw vertrouwd met jezelf.

EMDR: EYE MOVEMENT DESENSITISATION REPROCESSING

EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing) is een prachtige techniek om in te zetten bij trauma, rouw, verlies en hooggevoeligheid. De openheid van hooggevoelige personen - die vaak door hun openheid gekwetst zijn geraakt - werkt bevorderend op het herstel van het trauma. Ontvankelijkheid voor indrukken is een prachtige eigenschap mits je weet hoe je hier goed mee om kunt gaan, jezelf weet te begrenzen en jezelf weet te beschermen.

EMDR helpt onverwerkte gevoelens een plek geven, als nog verwerken en er afstand van nemen. Voor hooggevoelige personen is het heel prettig om ter ondersteuning van EMDR ook intuïtieoefeningen te ontdekken, waarmee de eigen hoogsensitiviteit beter beschermd en bekrachtigd wordt. Bij Bougainville wordt EMDR dan ook vaak voorafgegaan of gevolgd door ondersteunende intuïtie- of meditatieoefeningen, waardoor de persoon steviger gegrond in het leven komt te staan en meer kleur in het leven gaat ervaren.

ROUWVERWERKING: hooggevoelige volwassenen en kinderen

Het verlies van een dierbaar persoon, een kind, een broer of zus, een ouder of vriend of vriendin is zeer ingrijpend in het leven. Bij Bougainville wordt naast de aandacht voor het verlies, de rouw, de pijn om van iemand afscheid te moeten nemen, ook stil gestaan bij de eigen hooggevoeligheid en wat dit betekent voor je eigen ziel, voor je eigen hart, voor het hart van je kinderen, je dierbaren, de mensen van wie je houdt of gehouden hebt. Liefde houdt nooit op te bestaan, ook niet na de dood. En wat is dood? Of is er een leven na de dood, zoals de vele bijna doodervaringen ons wel bijna moeten doen laten geloven?

Rouwverwerking bij Bougainville is naast het verdriet en de pijn delen en een plek geven ook luisteren naar je intuïtie, naar wat je hart je zegt, naar waar de ander nu is voor jou. In je hart, heel dicht bij je, misschien al wat verder weg, op een hele nieuwe reis, tussen sterren en planeten, zoals kinderen dit ons zo mooi kunnen vertellen.

Bij Bougainville komen zowel kinderen als volwassenen die te maken hebben gekregen met rouw, verlies of pijn dat zeer ingrijpend is en waar woorden vaak te kort schieten. Gecompliceerde rouw noemen we het ook wel, als het verdriet maar niet over gaat of het afscheid moeilijk verwerkt kan worden. Complicated Grief in het Engels.

Rouw is altijd heftig, rouwen is altijd intensief en heeft veel liefde, tijd en aandacht nodig. Deze gevoelens delen in een intiem persoonlijk contact, want dat is rouw delen met een ander, is voor mij heel bijzonder. Bougainville is een rustplaats, waar je even bij kunt komen van de stormen van het leven om de rust en stilte en kracht in jezelf te hervinden. Wees welkom!

Achtergrond en ervaring met hooggevoeligheid en rouw

Hooggevoelige personen die met rouw en verlies te maken krijgen zijn extra kwetsbaar. Ze zijn van nature al hooggevoelig. Ingrijpende ervaringen - zeker ook rouw en verlies van dierbaren - grijpen vaak sterk in in hun leven en werken vaak ook door tot op latere leeftijd. Regelmatig zie ik hooggevoelige volwassenen en kinderen in mijn praktijk die als kind een ingrijpend verlies hebben meegemaakt en nog kampen met gevoelens die (nog) onverwerkt zijn. Een hooggevoelig kind is zo ie zo sterk vatbaar voor de gevoelens van ouders of broers en zussen, waardoor onvoldoende onderscheiding en beleving van de eigen gevoelens kan optreden. Op latere leeftijd of in de jeugd of jong volwassenheid vragen deze onverwerkte gevoelens dan als nog de  aandacht die zij verdienen of nodig hebben.

Bij Bougainville zie ik veel hooggevoelige kinderen, ouders, jong volwassenen en ook oudere mensen die terugblikken op hun leven en onverwerkte gevoelens van rouw, verlies of verlaat verdriet als nog een plek geven en verwerken. Zelf heb ik als kind een zusje verloren, mijn jongste zusje, ze is bijna een jaar geworden, haar naam is Florentine. Deze ingrijpende ervaring van het verliezen van een zus op jonge leeftijd is me altijd bijgebleven en heeft mijn hooggevoeligheid die van nature als een intuïtieve kracht al aanwezig was nog versterkt. In de jong volwassenheid en in mijn latere leven heb ik de gevoelens die bij mij verborgen waren en de gevoelens die ik van mijn ouders en andere zus hierbij heb aangevoeld verkend, ervaren en de aandacht gegeven die voor deze gevoelens en voor mijzelf nodig was. Hierdoor is er meer balans gekomen in mijn huidige leven en hernieuwde kracht voor de toekomst.

Vanuit betrokkenheid, begrip, sensitiviteit en levenservaring voel ik met je mee en begeleid ik je bij gevoelens van rouw, verlies, trauma en alleen of anders voelen. Focussing en EMDR zijn technieken die veel worden ingezet, naast intuïtie coaching, helend tekenen, biografie en antroposofische psychotherapie. Voel je vrij en ontdek je eigen gevoelens en je eigen kracht en unieke wezen. Je bent van harte welkom!


Ervaringen van volwassenen en kinderen met trauma & EMDR

Kinderen komen vaak al op jonge leeftijd bij Bougainville. Ze hebben iets ingrijpends meegemaakt of voelen zich anders, alleen of ongewenst. Ook volwassenen die zich anders, alleen of ongewenst voelen zijn van harte welkom bij Bougainville. Vaak zie ik kinderen samen met hun ouders of een van de ouders. Wat een kind ervaart of overkomt raakt ook de ouders en is vaak heel herkenbaar voor een of beide ouders.

Bij jonge kinderen vanaf ongeveer 4 jaar, bij basisschool leerlingen,  middelbare scholieren en studenten is relatief weinig nodig om ingrijpende ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld met behulp van EMDR. Vooral bij hooggevoelige kinderen en jongeren, die van nature zo ontvankelijk zijn,  werkt deze aanpak over het algemeen uitstekend. Door de hooggevoeligheid is vaak een paar EMDR sessies voldoende om dieperliggende gevoelens en ervaringen te verwerken en een plek te geven. Natuurlijk zijn er ook kinderen en jong volwassenen die een wat langduriger begeleiding nodig hebben en gesterkt willen worden in hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid, zeker na het meemaken van ingrijpende levenservaringen. Voor hen is het dan ook extra belangrijk om de aarding te verstevigen, meer in hun lichaam te komen en beter in hun eigen centrum te zijn. Hier zijn intuïtieoefeningen een mooie aanvulling op reguliere traumatechnieken zoals bijvoorbeeld EMDR.

Veel volwassenen die ik zie bij Bougainville hebben ingrijpende levenservaringen meegemaakt of ervaren nu situaties van rouw of verlies. Naast het versterken van hun aarding en het vergroten van de kracht van de hoogsensitiviteit wordt er in de begeleiding veel aandacht gegeven aan dieperliggende vaak nog onverwerkte emoties, gevoelens en gedachten die in het hier en nu de kop op steken. Daar waar emoties en trauma's in de kindertijd ontstaan zijn is EMDR een mooie ingang, naast Focusing en Intuïtie Coaching. Bij post traumatische stress gerelateerde klachten in het hier en nu of ontstaan in het verleden en doorwerkend in het heden wordt EMDR op het juiste moment in de behandeling ingezet voor een goede kans op sukses.

Voel je welkom als mijn verhaal je aanspreekt. Ik heb zowel ervaring met rouwverwerking, verlies van dierbaren, vroeg verlies, je anders voelen, eenzaamheid, alleen zijn, post traumatische stress klachten, borderline persoonlijkheid, angst, depressie en burn out. Mijn kracht ligt in de combinatie hoogsensitiviteit en trauma of hoogsensitiviteit en EMDR.

Literatuur over Rouwverwerking & Trauma

Voor specifieke literatuur graag contact opnemen met Barbara Loomans, Psycholoog, 050 5352775 of via barbara@bougainvilleaurareading.nl .Tijdens individuele sessies wordt passende literatuur aangereikt.

Websites over rouw en trauma

www.praktijkbougainville.nl : voor de kracht van hoogsensitiviteit en voor rouwverwerking bij verlies of trauma speciaal voor hooggevoeligen. Specialisatie: complexe rouw, complicated grief.

www.ankersmid.nl : voor specifieke cursussen op het gebied van rouwverwerking en voor literatuur over rouw en verlies. Specialisatie: verlaat verdriet.