BOUGAINVILLE, CENTER FOR INTUITION & PSYCHOLOGY

Hartelijk Welkom bij Bougainville, Centrum voor Intuïtie & Psychologie, Drs. Barbara Loomans, Intuïtief Psychologe, Specialisaties Aurareading, Hoogsensitiviteit, Trauma (EMDR) en Rouwverwerking, Intuïtie Coaching, Biografie & Antroposofische Psychotherapie.

AURAREADING

Een Aurareading bij Bougainville is als een schilderij dat ik voor je schilder, waarop schetsen, afbeeldingen en plaatjes van je leven te zien zijn. Ik richt me op je persoonlijke ontwikkeling op dit moment. Soms ontstaan er spontaan jeugdbeelden, herinneringen en verloren gegane gevoelens die een relatie hebben met je huidige ontwikkeling. Een Aurareading bij Bougainville geeft je je kracht terug, verheldert het hier en nu en sterkt je voor de toekomst. Ik ben opgeleid bij het Centrum voor Effectieve Intuïtie, gebaseerd op het gedachtegoed van Carolina Bont.

HIGHLY SENSITIVE PERSONS & TRAUMA (EMDR)

Bougainville is gespecialiseerd in Hoogsensitiviteit en Trauma (EMDR). Vooral hooggevoelige volwassenen en kinderen vinden hun weg naar Bougainville. Naast Intuïtie Coaching, Aurareading en begeleiding bij Hoogsensitiviteit is er veel ruimte voor Rouwverwerking,  begeleiding bij trauma en EMDR: traumabehandeling en verwerking.

ANTHROPOSOPHIC PSYCHOTHERAPY & BIOGRAPHY

Naast Aurareading en Hoogsensitiviteit & Trauma (EMDR) is Antroposofische Psychotherapie de derde pijler van Bougainville, Centrum voor Intuïtie & Psychologie. Met veel plezier werk ik vanuit het gedachtegoed van de Antroposofie en de Biografie zoals ontwikkeld door Lievegoed en Steiner.

CHAKRA MEDITATIONS

In voor- en najaar vinden bij Bougainville chakrameditaties plaats aan de Hereweg 100 in Groningen. De chakrameditaties zijn afzonderlijk te volgen of in een serie van 7 chakra's. Individuele meditaties van de chakra's kan ook.

Intuïtief stilstaan bij het wortelchakra, het navelchakra, de zonnevlecht, het hartchakra, de keel, het derde oog en het kruinchakra geeft veel informatie, rust en verheldering. Mensen ervaren meer energie en plezier in hun leven.

Het volgen van de chakrameditaties in een kleine groep is een mooie voorbereiding voor hooggevoeligen om een eventueel verborgen talent voor auralezen te ontdekken. Veelal ontstaat er spontaan belangstelling na het chakramediteren voor verdiepende meditaties en auralezen.

Aanvullende workshops Auralezen helpen je individuele talenten en persoonlijke ontwikkeling verder vorm te geven en bieden je nieuwe ingangen om je talent voor auralezen creatief te ontwikkelen op een manier die bij je past. Auralezen dus als ingang voor persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling bij Bougainville Aurareading.
AVALON WORKSHOPS

Sinds 2015 verzorgt Bougainville Avalon Workshops. Avalon is een mytisch eiland in Engeland, waar godinnen en priesteressen de scepter zwaaiden. Veel hooggevoelige vrouwen voelen zich aangetrokken tot dit verborgen eiland, dat nog steeds voortleeft in de verbeelding en herinnering van mensen. Zij stemmen intuïtief af op het eiland  in een kleine groep en ontdekken op deze wijze verborgen talenten, herinneringen en kracht.

De Avalon Workshops bij Bougainville zijn gebaseerd op The Mists of Avalon van Marion Zimmer Bradley en op de gelijknamige film.

Feel welcome to discover your feminine strengths and Intuition!

BOUGAINVILLE, CENTER FOR INTUITION & PSYCHOLOGY

Persons who come to Bougainville all are highly sensitive and highly gifted in one way or the other. They may come from foreign countries needing to adjust to living in the Netherlands. Or they may have a foreign soul, wishing to feel home again and safe in their recent lives.

Please feel free to discover what kind of services you might need from Bougainville. Services may consist of becoming more strongly grounded and centered in your life as well as listening more softly and strongly to your intuition.

Aurareading, EMDR and Biography might help you to make feel your life more complete. Intuitive meditations help you to focus upon your heartchakra and make you become a beter listener to your own desires, needs, and wishes. You are very welcome to join Bougainville, Center for Intuition & Psychology.

AVALON

Avalon Workshops are based upon The MIsts of Avalon by Marion Zimmer Bradley.  In Spring and Autumn Avalon Workshops are organised at Bougainville to remember the blessings of the isle of Avalon and to regain our strenghts and  feminine awareness. Feel welcome to join us! Please call 050 5352775 if you wish to participate  or for further information.