Welcome to Bougainville Aurareading, Center for Intuition & Psychology

Hartelijk welkom bij Bougainville Aurareading, Center for Intuition & Psychology, met als Specialisaties Aurareading, Intuïtie Coaching, Hoogsensitiviteit & Trauma (EMDR), Rouwverwerking, Biografie &  Antroposofische Psychotherapie

Aurareading & Chakrameditaties

Aurareading is een mooie ingang voor het versterken van je intuïtie. Als hooggevoelig persoon is het heel fijn om je bewust te zijn van je uitstraling en deze te kunnen beschermen en verruimen als je dat wilt. Naast workshops Aurareading biedt Bougainville een individuele Aurareading aan, waarin je aura en al je chakra's gelezen worden. Het accent ligt op je persoonlijke ontwikkeling op dit moment in je leven. Welke kwaliteiten zijn waar te nemen in je aura? Hoe ben je deze nu al aan het versterken en wat zijn mogelijkheden voor de toekomst?

Naast het verder ontwikkelen van je intuïtie via auralezen zijn workshops Chakrameditaties een mooie ingang voor verdieping van je hoogsensitiviteit. Je leert beter luisteren naar je intuïtie en je  hooggevoeligheid en stemt af op de verschillende chakra's, individueel of in een kleine groep,  wat voor jou het fijnst voelt. Zo leer je andere hooggevoelige personen kennen en werk je individueel of samen aan je eigen intuïtieve ontwikkeling.

Aurareading en Chakrameditaties worden veel ingezet door hooggevoelige personen op het moment dat zij een verandering doormaken in hun persoonlijke of werkende leven, in een nieuwe levensfase terecht komen en zich opnieuw willen oriënteren op hun intuïtie en de toekomst.

Voor het maken van een afspraak ben je welkom om mij te bellen of te mailen via 050 5352775 of barbara@bougainvilleaurareading.nl!

Aurareading & Biografie

Een individuele Aurareading is als een schilderij van je uitstraling op dit moment in de tijd. Je gevoelens, je gedachten, je dromen en verlangens worden zichtbaar. Eerdere ervaringen treden naar voren, daar waar ze voor dit moment belangrijk zijn om bewust van te worden. Toekomstige lijnen ontrafelen zich, daar waar ze nu al zichtbaar zijn in je energie.

Aanvullend op een individuele Aurareading is het invullen van je eigen unieke biografie via een zogenaamd biografieschema. Dit is een unieke lijst met levensmomenten zoals jij deze geleefd en beleefd hebt.   In je eigen unieke biografie zijn wetmatigheden en toevalligheden te ontdekken die meer zicht geven op je unieke bestemming en levenslot. Vanuit antroposofisch perspectief kijken we naar je huidige leven en hoe het zich tot nu toe ontvouwt, om hierin nieuw perspectief te ontdekken en het verleden beter te kunnen plaatsen of begrijpen.

Je bent van harte welkom voor het maken van een individuele afspraak voor een Aurareading of één of meerdere biografiegesprekken. Bel 050 5352775 en vraag naar Barbara Loomans, Psycholoog.

Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Als de taal van de antroposofie je aanspreekt en je op zoek bent naar meer verdieping in je leven, dan zijn individuele gesprekken bij Bougainville Aurareading een nieuwe ingang om je leven te verkennen en te onderzoeken vanuit nieuwe invalshoeken en vanuit geestelijk perspectief. De antroposofie is gebaseerd op het gedachtegoed van Rudolf Steiner en Bernard Lievegoed en biedt een compleet nieuw mensbeeld en nieuwe manier van kijken naar de mensheid. De antroposofie gaat er van uit dat de mens niet alleen een fysiek en etherisch lichaam heeft, de aura zou je kunnen zeggen, maar ook een astraal lichaam, de emoties en gedachten en een geestelijk lichaam, je diepere geestelijke wensen en verlangens.

In individuele gesprekken kijken we naar je plaats in je leven op dit moment, bekijken we je biografie als je daar belangstelling voor of behoefte aan hebt en staan we stil bij meer verdiepende geestelijke meditaties.

Antroposofische individuele gesprekken worden naar wens gecombineerd met meer intuïtieve meditaties en technieken om de kracht van je hoogsensitiviteit te versterken en eigen kwetsbaarheden aan het licht te brengen, om ze vanuit het licht te helen en te genezen waar mogelijk. Voel je vrij om een individueel gesprek aan te vragen bij Bougainville Aurareading en laat je verassen! Barbara Loomans, Psycholoog, 0505352775.


Biografie

Voor levensloopvragen, loopbaanvragen, levensvragen en zingevingvragen ben je aan het goede adres bij Bougainville Aurareading!

in een individueel gesprek of in een biografiegroep staan we stil bij je unieke levensloop en huidige leven. Aan de hand van een biografieschema , een lijst met levensgebeurtenissen die je zelf invult, kijken we naar de rode draad en bijzonderheden in je unieke levensloop. Je krijgt alle tijd om je biografieschema op een voor jou geschikt moment in de tijd in te vullen en te bespreken, individueel of in een kleine groep indien gewenst.

Stil staan bij je eigen leven, het verloop van je leven in de tijd en dit delen of vertellen aan anderen heeft een heilzaam effect op thema's die spelen in je biografie en je zichtbaar of onzichtbaar bezighouden. Er ontstaat geleidelijk aan meer begrip en helderheid door je unieke ervaringen te delen met anderen of te vertellen in een individueel gesprek.

Naast een biografiegroep waaraan je deel kunt nemen als dit je aanspreekt is het mogelijk om een paar individuele sessies in te plannen om je biografie te bespreken. meer zicht te krijgen op wetmatigheden en spiegelingen en je te verdiepen in actuele thema's die spelen in je huidige leven. Het resultaat is dat je meer grip krijgt op je huidige leven, je patronen en levensgebeurtenissen beter leert begrijpen en in een breder perspectief kunt plaatsen. Je levenslot ontvouwt zich als het ware in je biografie en iets er van kan zichtbaar worden. Dit biedt steun en vertrouwen in je leven.


Planetentest

Aan het begin van een aantal gesprekken bij Bougainville, of wat verderop in de begeleiding, als er specifieke vragen opduiken, vaak op het gebied van zingeving, kan het handig zijn om desgewenst een planetentest in te vullen.

Een planetentest geeft je meer zicht op de ontwikkeling van je persoonlijkheid op dit moment en is gebaseerd op de betekenis van de planeten voor je karakter en persoonlijke ontwikkeling.

De antroposofie gaat er van uit dat we voor onze geboorte op aarde een reis maken langs zeven planeten, inclusief de zon, en dat we van elk van deze planeten kwaliteiten in ons opnemen, die dan doorwerken in ons leven op aarde. Het invullen van een planetentest biedt meer zicht op deze kwaliteiten en vertelt ons waar we op dit moment staan in onze ontwikkeling. Het biedt ook handvaten voor de toekomst en voor kwaliteiten in ons die om ontwikkeling vragen, aandachtspunten om bewust van te zijn en groeikansen.

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie over de planetentest kun je me bellen op 050 5352775 of mailen naar barbara@praktijkbougainville.nl. Je bent van harte welkom!

Beroepsvereniging ter Bevordering van de Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie (NVAP)

Van 2009 tot 2011 heb ik de Voortgezette Opleiding Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie van de NVAP te Driebergen - Zeist gevolgd. Naast de Post-Doctorale Opleiding Psychodiagnostiek (PEN, 2006) is deze vervolgopleiding vanuit antroposofische invalshoek voor mij als psycholoog meer dan de moeite waard geweest om een nieuw kijk op psychotherapie, antroposofie en psychodiagnostiek te krijgen, aanvullend op de Opleiding Psychodiagnostiek van PEN.

In 2015 ben ik lid geworden van de NVAP, de Vereniging ter Bevordering van de Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie. Sindsdien bestudeer ik meer intensief bepaalde thema's uit de antroposofie, zoals bijvoorbeeld de invloed van de planeten op onze persoonlijkheid en op onze persoonlijke ontwikkeling.

Verder ben ik lid van het NIP, de NVPA, de RBCZ en de Beroepsorganisatie voor Aurareaders, de BVA.

Literatuur Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie

Als je je verder zou willen verdiepen in de Antroposofie is het lezen van werken van Rudolf Steiner en Bernard Lievegoed een aanrader. Voor meer informatie hierover kun je me bellen op 050 5352775 of een mail sturen naar barbara@praktijkbougainville.nl

Als handboek voor Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie beveel ik het boek van Ad Dekkers aan: Psychotherapie van de menselijke waardigheid,  Oefeningenboek (2011).